ΧΕ-1852 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 418/2023 & ΧΕ 1460/2023 – ΑΔΑ: 6ΠΜΠ46907Θ-5Ε3

Θέμα: ΧΕ-1852 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 418/2023 & ΧΕ 1460/2023
Ημερομηνία: 14/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/09/2023 12:19:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΠΜΠ46907Θ-5Ε3
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου