ΧΕ-1832 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1366/2023 – ΑΔΑ: 6ΟΜΗ46907Θ-ΨΞΞ

Θέμα: ΧΕ-1832 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1366/2023
Ημερομηνία: 12/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/09/2023 12:16:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΟΜΗ46907Θ-ΨΞΞ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου