Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 2100/2023 πράξης. – ΑΔΑ: 6ΩΜΗ46907Θ-Μ14

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 2100/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 12/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/09/2023 08:31:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΜΗ46907Θ-Μ14
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου