ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΚΕΛΙΔΕΣ ΜΗΡΟΥ Μ.Χ. ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΘΡΟΜΒΩΣΗΣ, ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ 1 CUFF ΑΝΑΡ. ΥΠΟΓΛΩΤ. ΕΚΚΡ. Ν.6 – ΑΔΑ: 6ΟΙ646907Θ-9ΨΤ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΚΕΛΙΔΕΣ ΜΗΡΟΥ Μ.Χ. ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΘΡΟΜΒΩΣΗΣ, ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ 1 CUFF ΑΝΑΡ. ΥΠΟΓΛΩΤ. ΕΚΚΡ. Ν.6
Ημερομηνία: 21/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/09/2023 08:42:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΟΙ646907Θ-9ΨΤ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου