Την ανάγκη αποδέσμευσης των ανεκτέλεστων ποσών του ΚΑΕ 0419.01 – ΑΔΑ: 6ΟΑΟ46907Θ-ΝΡΝ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης των ανεκτέλεστων ποσών του ΚΑΕ 0419.01
Ημερομηνία: 15/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/09/2023 12:50:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΟΑΟ46907Θ-ΝΡΝ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου