ΧΕ-1871 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 754/2023 – ΑΔΑ: 6Ο9Μ46907Θ-ΗΥΑ

Θέμα: ΧΕ-1871 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 754/2023
Ημερομηνία: 15/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/12/2023 14:16:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ο9Μ46907Θ-ΗΥΑ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου