ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΓΑΖΕΣ,ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ,ΕΠΙΘΕΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑ 6Χ8cm,ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Νο 5,ΒΑΛΒΙΔΑ VACUUM CONTROL ΜΕ ΤΑΠΑ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΔΑΧΤΥΛΟ,ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ LEVIN (ΡΙΝΟΓΑΣΤΡΙΚΟΙ) Νο14. – ΑΔΑ: 6Ω6Σ46907Θ-ΙΤΚ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΓΑΖΕΣ,ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ,ΕΠΙΘΕΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑ 6Χ8cm,ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Νο 5,ΒΑΛΒΙΔΑ VACUUM CONTROL ΜΕ ΤΑΠΑ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΔΑΧΤΥΛΟ,ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ LEVIN (ΡΙΝΟΓΑΣΤΡΙΚΟΙ) Νο14.
Ημερομηνία: 25/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/09/2023 14:08:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ω6Σ46907Θ-ΙΤΚ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου