Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την τριετή προμήθεια «Ειδών Καθαριότητας & Εστίασης», – ΑΔΑ: 6ΝΓΕ46907Θ-ΥΗΖ

Θέμα: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την τριετή προμήθεια «Ειδών Καθαριότητας & Εστίασης»,
Ημερομηνία: 05/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/09/2023 10:36:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΝΓΕ46907Θ-ΥΗΖ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου