ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ, ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΠΑΛΜΙΚΟ ΟΞΥΜΕΤΡΟ. – ΑΔΑ: 6Ν4Χ46907Θ-Γ27

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ, ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ
ΠΑΛΜΙΚΟ ΟΞΥΜΕΤΡΟ.
Ημερομηνία: 13/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/09/2023 12:01:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ν4Χ46907Θ-Γ27
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου