ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΡΡΑΦΗΣ-ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΙΣΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΣΕΤΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ – ΑΔΑ: 6ΜΖΦ46907Θ-Ρ4Μ

Θέμα: ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΡΡΑΦΗΣ-ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΙΣΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΣΕΤΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
Ημερομηνία: 22/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/09/2023 14:53:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΜΖΦ46907Θ-Ρ4Μ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου