ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥ – ΑΔΑ: 6ΚΘΒ46907Θ-07Φ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥ
Ημερομηνία: 27/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/09/2023 11:57:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΚΘΒ46907Θ-07Φ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου