ΧΕ-1804 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ – ΑΔΑ: 6ΚΘΜ46907Θ-1ΤΑ

Θέμα: ΧΕ-1804 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
Ημερομηνία: 08/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/09/2023 14:00:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΚΘΜ46907Θ-1ΤΑ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου