ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ, ΦΟΡΜΟΛΗ, ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΗΣΕΩΣ, CAPUCHON – ΑΔΑ: 6Κ9Γ46907Θ-ΒΟΞ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ, ΦΟΡΜΟΛΗ, ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΗΣΕΩΣ, CAPUCHON
Ημερομηνία: 29/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/09/2023 07:45:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Κ9Γ46907Θ-ΒΟΞ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου