ΧΕ-1826 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1336/2023 – ΑΔΑ: 6Κ3Ρ46907Θ-8Υ5

Θέμα: ΧΕ-1826 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1336/2023
Ημερομηνία: 12/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/10/2023 10:40:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Κ3Ρ46907Θ-8Υ5
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου