ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ 1) ΦΙΛΤΡΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΑΕΡΑ ΚΑΙ 2) ΣΕΤ ΣΩΛΗΝΑ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΗ BAYONET – ΑΔΑ: 6ΙΘΝ46907Θ-Φ6Ξ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ 1) ΦΙΛΤΡΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΑΕΡΑ ΚΑΙ 2) ΣΕΤ ΣΩΛΗΝΑ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΗ BAYONET
Ημερομηνία: 06/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/09/2023 14:35:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΙΘΝ46907Θ-Φ6Ξ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου