Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.367 /2023 πράξη. – ΑΔΑ: 6ΙΔ146907Θ-ΑΗ0

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.367 /2023 πράξη.
Ημερομηνία: 18/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 18/09/2023 09:09:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΙΔ146907Θ-ΑΗ0
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου