Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 241/2023 πράξης. – ΑΔΑ: 6ΗΑΘ46907Θ-ΨΞΓ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 241/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 06/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/09/2023 11:05:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΗΑΘ46907Θ-ΨΞΓ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου