Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.1091 /2023 πράξη. – ΑΔΑ: 6ΓΩΥ46907Θ-Β0Θ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.1091 /2023 πράξη.
Ημερομηνία: 29/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/09/2023 14:20:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΓΩΥ46907Θ-Β0Θ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου