ΧΕ-1929 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 685/2023 & ΧΕ 687/2023 & ΧΕ 790/2023 & ΧΕ 1485/2023 & ΧΕ 1459/2023 – ΑΔΑ: 6Γ9446907Θ-9ΥΧ

Θέμα: ΧΕ-1929 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 685/2023 & ΧΕ 687/2023 & ΧΕ 790/2023 & ΧΕ 1485/2023 & ΧΕ 1459/2023
Ημερομηνία: 19/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/09/2023 12:19:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Γ9446907Θ-9ΥΧ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου