Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την διετή προμήθεια ειδών «ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟ & ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ» – ΑΔΑ: 6ΦΤΙ46907Θ-Γ1Ν

Θέμα: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την διετή προμήθεια ειδών «ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟ & ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ»
Ημερομηνία: 05/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/09/2023 10:18:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΦΤΙ46907Θ-Γ1Ν
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου