ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΑΔΑ: 6Φ4Γ46907Θ-ΥΡΟ

Θέμα: ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ημερομηνία: 05/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/09/2023 08:17:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Φ4Γ46907Θ-ΥΡΟ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου