ΧΕ-1986 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ " ΓΑΖΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ – ΔΙΑΤΟΜΗΣ , ΑΝΤΑΛ/ΚΕΣ ΚΑΣΕΤΕΣ " , ΠΡΩΤΑ ΧΕ – ΑΔΑ: 6Φ1Δ46907Θ-ΥΚΘ

Θέμα: ΧΕ-1986 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ " ΓΑΖΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ – ΔΙΑΤΟΜΗΣ , ΑΝΤΑΛ/ΚΕΣ ΚΑΣΕΤΕΣ " , ΠΡΩΤΑ ΧΕ
Ημερομηνία: 28/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/11/2023 07:56:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Φ1Δ46907Θ-ΥΚΘ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου