Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΣΕΤ ΠΛΗΡΕΣ ΕΝΔΟΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Μ.Χ. ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΡΑΧ. 22G» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 6ΕΣΜ46907Θ-ΑΟΦ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΣΕΤ ΠΛΗΡΕΣ ΕΝΔΟΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Μ.Χ. ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΡΑΧ. 22G» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 18/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 18/09/2023 14:25:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΕΣΜ46907Θ-ΑΟΦ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου