Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια : «ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ LED» – ΑΔΑ: 6ΕΜ946907Θ-2ΦΕ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια : «ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ LED»
Ημερομηνία: 07/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/09/2023 12:29:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΕΜ946907Θ-2ΦΕ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου