ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2023 Γ.Ν.-Κ.Υ.ΚΥΜΗΣ – ΑΔΑ: 6ΔΤΣ46907Θ-Η56

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2023 Γ.Ν.-Κ.Υ.ΚΥΜΗΣ
Ημερομηνία: 13/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/09/2023 13:12:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΔΤΣ46907Θ-Η56
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου