ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ «ΜΠΟΛ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 30oz ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ», «ΠΟΤΗΡΙΑ ΧΑΡΤΙΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 12oz», – ΑΔΑ: 6ΧΤΘ46907Θ-9ΟΕ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ «ΜΠΟΛ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 30oz ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ», «ΠΟΤΗΡΙΑ ΧΑΡΤΙΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 12oz»,
Ημερομηνία: 08/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/09/2023 08:38:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΧΤΘ46907Θ-9ΟΕ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου