ΧΕ-1851 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 1202/2022 & ΧΕ 760/2023 & ΧΕ 1481/2023 – ΑΔΑ: 6ΧΤ846907Θ-ΜΥΒ

Θέμα: ΧΕ-1851 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 1202/2022 & ΧΕ 760/2023 & ΧΕ 1481/2023
Ημερομηνία: 14/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/12/2023 12:42:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΧΤ846907Θ-ΜΥΒ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου