Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΑΡΤΗΡΙΑΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΚΕΡΚΙΔΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 6ΑΘΑ46907Θ-5Λ0

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΑΡΤΗΡΙΑΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΚΕΡΚΙΔΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 11/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 11/09/2023 11:32:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΑΘΑ46907Θ-5Λ0
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου