Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 274/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 6ΑΡ446907Θ-ΔΕΚ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 274/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 05/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/09/2023 13:02:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΑΡ446907Θ-ΔΕΚ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου