Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 864/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 69ΟΕ46907Θ-0ΙΜ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 864/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 13/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/09/2023 14:32:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 69ΟΕ46907Θ-0ΙΜ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου