ΧΕ-1931 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 415/2023 & ΧΕ 968/2023 & ΧΕ 1456/2023 – ΑΔΑ: 691Ε46907Θ-77Ζ

Θέμα: ΧΕ-1931 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 415/2023 & ΧΕ 968/2023 & ΧΕ 1456/2023
Ημερομηνία: 19/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/12/2023 14:52:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 691Ε46907Θ-77Ζ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου