Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 594/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 68ΤΙ46907Θ-ΙΔ0

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 594/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 21/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/09/2023 08:18:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 68ΤΙ46907Θ-ΙΔ0
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου