ΧΕ-1958 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΑΕΔ ΜΕ ΕΠΙΧ/ΓΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2023 – ΑΔΑ: 68ΡΑ46907Θ-ΤΚ8

Θέμα: ΧΕ-1958 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΑΕΔ ΜΕ ΕΠΙΧ/ΓΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2023
Ημερομηνία: 25/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/09/2023 12:25:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 68ΡΑ46907Θ-ΤΚ8
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου