ΧΕ-1901 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1391/2022 – ΑΔΑ: 67Ω246907Θ-ΤΤΨ

Θέμα: ΧΕ-1901 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1391/2022
Ημερομηνία: 18/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/09/2023 12:15:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 67Ω246907Θ-ΤΤΨ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου