ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΓΑΖΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΤΟΜΙΑΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ Νο4 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΙΑΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ Xlohg ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΙΑΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ Xshort ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΙΑΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ MEDIUM ΣΠΡΕΪ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 10mm LARGE ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 20 ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ ΟΛΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ – ΑΔΑ: 67ΛΩ46907Θ-ΞΜ4

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΓΑΖΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΤΟΜΙΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ Νο4
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΙΑΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ Xlohg
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΙΑΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ Xshort
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΙΑΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ MEDIUM
ΣΠΡΕΪ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 10mm LARGE ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 20
ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ ΟΛΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
Ημερομηνία: 22/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/09/2023 08:09:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 67ΛΩ46907Θ-ΞΜ4
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου