Μπαταρία για Αναβατόριο 12V 150AH τύπου 6-DM-150 Διαστάσεις: 37cm χ 17cm χ 24cm – ΑΔΑ: 675Ξ46907Θ-8ΙΙ

Θέμα: Μπαταρία για Αναβατόριο 12V 150AH τύπου 6-DM-150 Διαστάσεις: 37cm χ 17cm χ 24cm
Ημερομηνία: 20/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/09/2023 11:17:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 675Ξ46907Θ-8ΙΙ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου