ΧΕ-1937 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 631/2023 & ΧΕ 1831/2023 – ΑΔΑ: 65ΠΦ46907Θ-2ΥΓ

Θέμα: ΧΕ-1937 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 631/2023 & ΧΕ 1831/2023
Ημερομηνία: 19/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/11/2023 11:31:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 65ΠΦ46907Θ-2ΥΓ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου