Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 77/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 654Ρ46907Θ-9Δ7

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 77/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 04/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 04/09/2023 09:58:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 654Ρ46907Θ-9Δ7
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου