ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΣΥΡΙΓΓΑ ΕΓΧΥΤΗ ΝΕΜΟΤΟ DUAL SHOT ALPHA7S (ΣΕΤ-ΚΙΤ) C855-5308 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 20cm ΜΕ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΕ ΑΝΤΟΧΗ 300psi ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 150cm ΜΕ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΕ ΑΝΤΟΧΗ 300psi ΓΥΑΛΙΑ ΦΩΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΑ ΝΕΟΓΝΑ – ΑΔΑ: 64ΛΡ46907Θ-Ξ7Φ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΣΥΡΙΓΓΑ ΕΓΧΥΤΗ ΝΕΜΟΤΟ DUAL SHOT ALPHA7S (ΣΕΤ-ΚΙΤ) C855-5308
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 20cm ΜΕ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΕ ΑΝΤΟΧΗ 300psi
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 150cm ΜΕ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΕ ΑΝΤΟΧΗ 300psi
ΓΥΑΛΙΑ ΦΩΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΑ ΝΕΟΓΝΑ
Ημερομηνία: 18/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 18/09/2023 09:39:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 64ΛΡ46907Θ-Ξ7Φ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου