«ΣΕΤ ΝΕΥΡΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΩΝ ΑΔΕΝΩΝ», «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΥ (σύστημα φλουοροσκοπικής απεικόνισης και αγγειογραφίας παραθυρεοειδών» – ΑΔΑ: 63ΝΠ46907Θ-Υ7Φ

Θέμα: «ΣΕΤ ΝΕΥΡΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΩΝ ΑΔΕΝΩΝ», «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΥ (σύστημα φλουοροσκοπικής απεικόνισης και αγγειογραφίας παραθυρεοειδών»
Ημερομηνία: 25/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/09/2023 09:26:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 63ΝΠ46907Θ-Υ7Φ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου