ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.-Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ – ΑΔΑ: 63ΛΧ46907Θ-Ο0Τ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.-Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ
Ημερομηνία: 20/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/09/2023 08:06:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 63ΛΧ46907Θ-Ο0Τ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου