Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.470 /2023 πράξη. – ΑΔΑ: 635Α46907Θ-3Μ7

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.470 /2023 πράξη.
Ημερομηνία: 28/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/09/2023 08:58:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 635Α46907Θ-3Μ7
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου