ΧΕ-1935 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1612/2023 – ΑΔΑ: 634Ν46907Θ-5ΞΡ

Θέμα: ΧΕ-1935 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1612/2023
Ημερομηνία: 19/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/12/2023 08:38:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 634Ν46907Θ-5ΞΡ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου