Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΙΑΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 631Φ46907Θ-ΦΟΥ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΙΑΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 14/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/09/2023 07:53:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 631Φ46907Θ-ΦΟΥ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου