ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΠΑΝΑΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2Κ/2019 – ΑΔΑ: 62ΠΝ46907Θ-ΜΣΝ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΠΑΝΑΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2Κ/2019
Ημερομηνία: 22/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/09/2023 13:54:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 62ΠΝ46907Θ-ΜΣΝ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου