ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΑΚΤΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ ΒΑΘΜΟΥΣ ΑΠΟ 01/05/2023-30/04/2024 ΣΤΟ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΑΔΑ: 62ΚΔ46907Θ-ΩΔΚ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΑΚΤΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ ΒΑΘΜΟΥΣ ΑΠΟ 01/05/2023-30/04/2024 ΣΤΟ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Ημερομηνία: 14/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/09/2023 14:05:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 62ΚΔ46907Θ-ΩΔΚ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου