Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.399 /2023 πράξη. – ΑΔΑ: 62Ε846907Θ-4Ε6

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.399 /2023 πράξη.
Ημερομηνία: 14/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/09/2023 11:18:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 62Ε846907Θ-4Ε6
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου