ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ – ΑΔΑ: 628Ι46907Θ-ΟΡ3

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ
Ημερομηνία: 08/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/09/2023 09:38:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 628Ι46907Θ-ΟΡ3
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου