Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 473/2023 πράξης. – ΑΔΑ: 61Υ746907Θ-ΡΧ5

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 473/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 29/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/09/2023 09:23:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 61Υ746907Θ-ΡΧ5
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου