Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΔΕΡΜΑΤΟΣ » για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 613Μ46907Θ-ΣΔ6

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΔΕΡΜΑΤΟΣ » για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 08/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/09/2023 08:21:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 613Μ46907Θ-ΣΔ6
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου